Spolek Ekolyceum

Ekolyceum je spolek sídlící v Opavě působící na území Moravskoslezského kraje. Dává si za cíl přispívat k prosazování myšlenek udržitelného rozvoje formou globálního vzdělávání a přímých akcí na ochranu přírody.

K našim pravidelným aktivitám patří:

  • ruční kosení chráněné louky v přírodní památce Věřňovice,
  • péče o přírodní památku Turkov,
  • propagace myšlenky spravedlivého obchodu – fair trade – na veřejných akcích (Den Země, Den Stromů) v Opavě a v Ostravě,
  • pořádání férové snídaně v Opavě – veřejného pikniku na podporu fair trade a místních potravin,
  • tvorba materiálů informujících o globálních souvislostech spotřeby,
  • pořádání přednášek pro veřejnost.

V roce 2016 proběhla rekonstrukce tohoto webu, kterou finančně podpořilo statutární město Opava.

Statutární město Opava