Bezobalové nakupování

V roce 2016 vyprodukoval průměrný Čech 339 kg komunálního odpadu. Značnou část z tohoto množství (konkrétně 115 kg) tvoří obalové odpady. Množství obalových odpadů přitom neustále roste. Mezi léty 2009 a 2016 došlo k nárůstu téměř o 30 %.

Díky husté síti barevných kontejnerů se v České republice vytřídí přes 70 % obalového odpadu. Především u plastu se ale značná část (zhruba polovina) nedaří dále využít a končí na skládkách nebo ve spalovnách – některé druhy plastů jsou vyrobeny tak, že se dále zpracovat ani nedají, pro jiné jednoduše není odbyt. Třídění je nutné a určitě má smysl, ale samo o sobě problém odpadu neřeší.

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Poslední dobou rostou jako houby po dešti bezobalové obchody. Do nich přijdete s vlastními obaly (sklenicemi, dózami, pytlíky) a necháte si do nich navážit tolik, kolik potřebujete. Většinu sortimentu bezobalových obchodů tvoří potraviny doplněné většinou ještě i o drogerii.

V Opavě máme na Hrnčířské ulici obchod/restauraci Květ lotosu s bezobalovým koutkem s potravinami a drogérií. Bezobalovou drogerii můžete nakoupit i v prodejně Mamaja na Pekařské ulici. Široký sortiment oříšků, semínek a dalších produktů zdravé výživy je bezobalově k dostání v prodejně Rage Fitness na Zámeckém okruhu.

Nakupovat bez produkce zbytečného odpadu lze ale i v běžných obchodech včetně marketů. Stačí si jen přinést vlastní obaly a naplnit je produkty, které jsou nabízeny nebalené – pečivem, ovocem, zeleninou. Díky grantu Statutárního města Opava jsme mohli v roce 2018 nechat u opavské Charity ušít pytlíky pro bezobalové nakupování, které jsme zdarma rozdávali na Dni stromů a na besedě o bezobalovém nakupování konané v čajovně.