Turkov

Turkov je přírodní památka vyhlášená v roce 1993 rozkládající se na hranici tří ostravských městských obvodů: Martinova, Poruby a Třebovic. Důvodem vyhlášení přírodní památky je zachování ojedinělého fragmentu lužního lesa u řeky Opavy – na velmi malé ploše zde žije velké množství druhů vázaných na prostředí lužního lesa – od rostlin přes obojživelníky až k ptákům.

Turkov

Velké ohrožení pro existenci Turkova představuje výstavba tzv. Severního spoje – tedy plánované silnice spojující Moravskou Ostravu se západní částí města. V územním plánu zanesená trasa sice vede mimo Turkov, ale v nedávné době se objevovaly hlasy trasování změnit a vést Severní spoj přímo přes území přírodní památky. Tento spor sledujeme a aktivně se účastníme veřejné diskuse.

Vzhledem k tomu, že je Turkov doslova obklopen zástavbou, tak je hojně navštěvován občany města, kteří v něm mají jedinečnou příležitost kontaktu se skutečnou přírodou. Ne všichni se zde ale chovají tak, jak by se slušelo, a tak každoročně provádíme na jaře veřejný úklid Turkova.

Turkov_uklid

V roce 2009 vytvořilo Ekolyceum díky podpoře nadace Via Vitae naučnou stezku, která byla instalována na stojanech původní, již značně poškozené stezky zřízené Magistrátem města Ostravy. Čtyři panely seznamují návštěvníky s historií a přírodním bohatstvím území.

Více informací o Turkově najdete na samostatném webu www.turkov.cz.